is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenstelling verklaart zich door mijne, van die van Iherino afwijkende, rechtsbeschouwing.

Volgens Iherinu, is de strijd om het recht: plicht. Daaruit volgt reeds van zelf, dat men daarvan niet mag laten zich weerhouden, ook al neemt die strijd een onbarmhartig en hardvochtig karakter aan. Wat het eerste punt betreft, behoeft men slechts te letten op Iherinu's motto: „In den strijd zult gij uw recht vinden", en wat het tweede belangt, is de navolgende plaats afdoende: „ Ik „geloof, dat men de geheel algemeene opmerking maken „kan: het is het teeken van een zwakken tijd, met den „schuldenaar sympathie te gevoelen. Die tijd zelf noemt „het humaniteit. Een krachtige tijd zorgt vóór alles hierdoor, dat de schuldeischer tot zijn recht komt, en schuwt „ook de gestrengheid tegen den schuldenaar niet, wanneer „zij noodig is, om de zekerheid van het verkeer, het „vertrouwen en crediet te bewaren." (1)

Dat met dergelijke algemeenheden de zaak niet is afgedaan, kan onmiddellijk worden aangetoond. Naar de leer van Iherinu, moest ons als rechtmatig worden voorgehouden des schuldeischers recht in het oude Rome. Over diens bevoegdheid om den schuldenaar te lijf te gaan, (in partes secanto), zal ik nu maar zwijgen. De latere schuldgevangenschap (noxa) daarentegen is het ware voorbeeld gebleven voor onze gijzeling. Iherino's gramschap

(1) t. a. p. blz. 82.