is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat de rechter niet bij machte was, op het juiste oogenblik, aan de partijen te zeggen : Dit ligt geheel en al buiten de zaak ; houdt u daarmede niet bezig !

De rechter moest de processtof laten uitdijen tot in het oneindige, zonder, door een woord, aan het voorleggen en aan de behandeling den juisten weg te toonen. Dat heeft het proces duur gemaakt, en dat zal nu de onmiddellijke behandelingswijze in de toekomst verhinderen.

Zij heeft ten gevolge, dat de rechter, op ieder oogenblik, met een opmerking, met een kleinen tusschenroep de, van de eigenlijke geschilpunten afdwalende, partijen tot de kern van het proces terugvoeren, hare verklaringen tot het wezenlijke en voor de beslissing alleen doeltreffende beperken kan, waardoor hij tevens ondoelmatige dure beschouwingen keert.

Daarin alzoo, in de vereenvoudiging der processtof, in het afsnijden van het overbodige, in het achterwege doen blijven van nevenbetoogen, die belang missen, in deze organische voorzorgmaatregelen ligt het goedkooper worden der behandeling, niet in het tarief, want dit kan enkel werkingen, enkel gevolgen treffen.

De onmiddellijke behandelingswijze, goed gehandhaafd, moet ons, noodwendig, het proces goedkooper maken en deswege is niemand, die eene juiste voorstelling van de werking van dit proces-element heeft, beducht, dat de voorgestelde nieuwe behandeling de hoop niet vervullen zal, die de regeering koesterde, toen zij dit ontwerp ter tafel bracht.