is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spel, waarvoor de regeeringstraditie verantwoordelijk is. Voor een ander deel evenwel, komt ook deze onhoudbare toestand voor rekening van onze procedureregeling. Zij verspilt noodeloos en nutteloos rechterlijke kracht. Zij belast den rechter, tegen den aard zijner functie in, met werk, dat niet slechts het zijne niet is, maar veel beter geschiedt, indien het hem ontnomen wordt. Hare stelselmatige langwijligheid en vervelende breedsprakigheid doen een sfeer van loomheid ontstaan, die zelfs de y verigsten ter neer drukt. Doek dien ij delen omslag op, geef den rechter iets te doen, dat zijner waardig is, dan kunt gij hun aantal verminderen, en een hooger beschikbaar bedrag, tot werkelijke lotsverbetering, bezigen.

Yan welke zijde ook bezien, in aard en vrucht, historisch of in werking, nog steeds verdient onze romeinsehe en clericale procesregeling het oordeel, dat Montesquieu, zelf president van een souverein Hof, over haar velde : rces „lois étrangères ont introduit des formalités dont 1'excès „est la bonte de la raison humaine. II serait assez ditficile „de décider si la forme s'est rendue plus pernicieuse, „lorsqu'elle est entree dans la jurisprudence, ou lorsqu'elle „s'est logee dans la médecine ; si elle a fait plus de ravages „sous la robe d'un jurisconsulte, que sous le large ehapeau „d'un médecin ; et si dans 1'une elle a plus ruiné de gens, „qu'elle n'en a tué dans 1'autre." (1)

(1) Lettres Persones. Lettre G.