is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid brengen kan) de viva vox, de levende aanrakingen toespraak vervangen kan ?

De regel : les absents ont tort, hoe menschkundig, kan hier niet ingeroepen worden. Immers in het wegblijven, wedijveren eischer en gedaagde. Eén hunner nu krijgt altoos gelijk, ook in het toeh zoo dagelijksche geval, dat beiden ongelijk hebben.

Maar de raadslieden dan, die immers altoos present zijn ? Men kan de persiflage van Voltaire gerust ter zijde laten, en toch van oordeel zijn, dat, van feiten, de beste kondschap gegeven wordt, door hun auteur in persoon. Ieder medium schaadt, omdat, in den geest van iederen tusschenpersoon, de voorstelling van feiten anders zich afspiegelt, ja zelfs, volkomen te goeder trouw, van lieverlede eene andere gestalte aannemen kan. Alleen bij spiritistische media, schijnt dit anders te zijn, naar uit de geestenwereld verluidt.

De oostenrijksehe regeling nu stelt herhaaldelijk partijen in persoon, en deze alléén voor den rechter. Daardoor, scherpt zij de aandacht der gedingvoerenden, eenerzijds, en maakt, aan den anderen kant, de subjectieve rechtzaak tot eene objectieve volkszaak. Indien Iherino er op wijst, dat wij liet zoo druk hebben en daarom thuis blijven, (1) is het bescheid tweeledig.

De zaakwaarneming, ten koste van voorlichting des rechters uit de allereerste hand, is er eene ten koste der

^1) Geist t. a. p. III blz. 123.