is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„hension vive et rapide, la connaissance fort nette, „tant de tous les principes que de toute la jurisprudence, „une mémoire toujours présente, un esprit prompt qui lui „suggère aur-le-eharap une solution juste et une rédaction „courte et claire. La juridiction des référés est pour un „juge une épreuve décisive. Seul entouré de tous les „praticiens du palais, obligo de rendre et de motiver sur „le charap ses ordonnanees, il donne la mesure de son „aptitude, et il est jugé lui-meme au moment oü il „juge". (1).

III. Verplichte tegenwoordigheid van partijen. Niet enkel bij hetgeen aan de dagvaarding voorafgaat, maar ook bij iederen stap der zaak, die op haar volgt. Tot de onmiddellijke aanraking met partijen moet de rechter in de gelegenheid zijn, oogenblikkelijk nadat hij haar noodig oordeelt. Het eenige middel, om Recht volkszaak te doen worden, is partijen te dwingen, van den loop hunner rechtzaak rekenschap zich te geven.

IV. Algeheele vrijheid des rechters:

a. in het toestaan, om den eisch te wijzigen of te veranderen, mits op homogene, niet op heterogene wijze;

b. in de bewijsoplegging en bewijswaardeering;

c. in het toestaan der cumulatie van petitoir en possessoir, alsmede van hoofdeisch en voorloopige verzoeken;

(l) E. Lerminiek. Philosophie de druit (1'aris 1853) blz. 401.