is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hollandsch over, dan was de instelling van het O. M. ten civiele aan niets meer of minder te danken, dan aan behoefte tot — dwarskijkerij, of de justitie temet de groote en kleine belangen van 's vorsten beurs uit het oog verliezen mocht. Dit riekt reeds uitermate naar een staat van zaken, dien de volken, bij de gratie der fransche Revolutie, ontwassen zijn. Er komt echter eene niet onbelangrijke kleinigheid bij. Uitheemsch van herkomst, is bedoelde instelling, ten onzent, uitheemsch gebleven. De republikeinsche geest schijnt instinctmatig gevoeld te hebben, hoe weinig verwantschap tusschen hem en haar bestond. „Cependant 1'autoritc des communes aurait pu souffrir „de cette intluence du ministère public ; et cette faculté, „dcjk restreinte sous 1'Empereur ChaklesV et ses successeurs „dans la partie monarchique des Pays-Bas, fut entièrement „négligée dans la République, ou les conclusions du „ministère public étaient inconnues au civil." (1)

Hetgeen de vrije republikeinsche geest verwierp, trok Napoleon I juist aan, als middel, om onder schijnschoon voorwendsel, over de justitie een oog in het zeil te houden.

Art. 79 van het decreet van 30 Maart 1808 luidt: „Notre procureur général en chaque Cour d'appel et notre „procureur impérial pres chaque tribunal de première „instance doivent veiller k ce que les lois et règlemens „y soient exécutés."

(1) Meyer Institutions judiciaires t. a. p. IV blz. 250 en 260.