is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oud kasteel. Deze wijde ruïnen bestaan nog heden. Indien ik mij niet vergis, was het de versterkte burcht van een ouden vorst uit Lijfland, die zich hier geruimen tijd verdedigde tegen eene horde van struikroovers. Het gezicht van deze bouwvallen bracht mij op het denkbeeld mij onder de puinhoopen te verbergen en er liever van honger te sterven, dan mij zoo willekeurig naar Siberië te laten voeren. Wat mij nog meer in mijn eerste plan versterkte, was de omstandigheid dat het grondgebied van Kokenhousen toebehoorde aan Baron Von Lowenstern. Ik had dien waardiger; man voor drie jaren te Leipzich leeren kennen. Zijn naam had een goeden klank wegens zijne beleefdheid en menschlievendheid. Ik was ervan overtuigd, dat hij mij niet verraden zou, indien ik mij aan hem bekend maakte.