is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar hij zeide, mij moesten hinderen. Ik moest toegeven. Gelukkig zette hij ze niet ver van mij neder. Nauwelijks lag ik op mijn slecht bed, of ik veinsde gerust te slapen, gelijk een reiziger, die uitgeput is van vermoeienis. Mijne geleiders stonden niet eerder van tafel op, voordat alles opgepeuzeld en opgedronken was. Eindelijk dachten zij er aan te gaan slapen. De raadsheer sliep in mijne nabijheid op eene bank, tusschen ons beiden stond eene tafel en boven mij was het venster, dat ik nauwkeurig onderzocht had. De koerier ging in het rijtuig slapen, dat onmiddellijk bij het raam stond.