is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne verbeelding speelde mij leelijke parten en schiep ongerustheden, waar ik niets te duchten had. Een boomstam, dien ik op honderd passen van mij verwijderd voor mij zag staan, scheen mij een man, die koelbloedig op mij wachtte; somtijds meende ik een man te bespeuren, die achter het struikgewas verborgen, het geweer recht op mij aanhield. Zoo levendig stond deze voor mijn geest, dat ik de kleur zijner kleederen, den vorm van zijn hoed onderscheidde. Ik maakte eene beweging om hem te doen zien, dat ik het wild niet was, hetwelk hij zocht. Ik ontdeed mij zelfs van mijn mantel, om hem nog meer uit den droom te helpen.