is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornaamste levensbehoeften te Kurgan niet in de beurs tasten. Te betreuren is het, dat er geen bakkers of slachters in de stad gevonden worden. Eens per week wordt er markt gehouden en dan moet men zijn voorraad voor acht dagen opdoen; somtijds ook is er in het geheel geen vleesch aan de markt.

Doch zijn de levensmiddelen te Kurgan zeer goedkoop, andere artikelen zijn er buitengewoon duur.

Een pint Fransche brandewijn kost twee en een halven roebel.

Een pond suiker een roebel.

Een pond koffie, anderhalven roebel.

Een pond Chineesche thee drie roebels.

Zes spel slechte speelkaarten, zeven roebels.

Een boek Hollandsch papier, drie roebels.

Dewijl al die zaken mij niet nuttig wraren, kocht ik ze niet, en toen ik aan liet einde der week was, had ik voor bewassching, vuur, licht en andere onontbeerlijke zaken slechts eene uitgave van een paar roebels. Ik moet echter bekennen, dat mijne maaltijden uiterst sober waren: ik at alleen tarwebrood, een zeldzaam gerecht te Kurgan, wel is waar, doch de Heer Gravi had mij een goeden voorraad gezonden met een weinig boter; behalve deze spijs gebruikte ik somtijds een kippetje met rijst of wel een wilde eend, welke ik op jacht geschoten had. Voor dessert nam ik een glas quass. Deze matigheid was oorzaak, dat ik altijd goeden eetlust had en aan dezen maatregel dankte ik het herstel mijner gezondheid.

Verder had ik op verstandige wijze mijne dagorde ingedeeld. Ik stond alle dagen om zes uur des morgens op ; en bracht dan een uur door met het aanleeren van Russische woorden; deze bezigheid was mij volstrekt noodzakelijk, omdat niemand in Kurgan eene andere taal sprak; vervolgens ontbeet ik: na dezen eersten maaltijd wijdde ik eenige uren om de geschiedenis mijner rampen te beschrijven en na dien arbeid, welke mij bijna aangenaam was geworden, ging ik eene wandeling maken langs de oevers van den Tobol. Na mijne thuiskomst besteedde ik een uurtje aan een onderhoudende lezing, vervolgens gebruikte ik mijn sober diner. Na het middagmaal nam ik een weinig rust of wel ik hervatte mijne