is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van St. Petersburg gekomen was, om mij te zoeken, en dat deze te Tobosk gebleven was en niet verder kon gaan, omdat zijne lastbrieven niet verder reikten. De dragonder kon niet antwoorden op mijne vraag, welke mij nog meer belang inboezemde, namelijk of de koerier brieven van mijne echtgenoote had medegebracht of ten minste eenige tijding van mijne familie kon mededeelen. Toch was het niet waarschijnlijk, dat de koerier eenige rechtstreeksche boodschap voor mij had, immers de gouverneur, die mijne gehechtheid aan mijne bloedverwanten kende, zou niet in gebreke gebleven zijn mij gerust te stellen. Zoo menigmaal had hij met levendige belangstelling het goede aangehoord, dat ik van hen wist te vertellen, hij was zoo vaak deelgenoot mijner smarten geweest! En nu zweeg hij! was dit een onheilspellend voorteeken?