is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ballingsoord met onbeschrijfelijk wee had beschouwd. Hoe geheel anders kwam het mij nu voor !

Bij het gezicht der grenzen van Siberië gevoelde ik mij gedrongen dien dag als een feestdag te vieren. Ik opende eene doos en haalde er eene fiesch Bourgogne-wijn uit, welke ik te Moscou gekocht had; het was de eenige, welke mij nog was overgebleven. Voor mijne aankomst te Tobolsk had ik er bijna twee geledigd; deze laatste had ik voor een gelukkigen dag bewaard, voor dien, waarop mijne vrouw en kinderen mij zouden ontmoeten. Helaas, ik kon ze met hen niet ledigen, ik deelde ze op dit oogenblik met den koerier en den postillon, die ze spoedig op mijn gezondheid geledigd hadden.

Naarmate mijn welstand terugkeerde, werd het verlangen levendiger, om spoedig de mijnen te zien. Ik vreesde geen enkel ongeval meer en telde de dagen, welke ik nog op reis zou moeten doorbrengen, doch daar kreeg ik een ongeluk met mijn wagen. Ik had hem oud gekocht en eene reis van twee honderd Duitsche mijlen had hem niet beter gemaakt. Ik bemerkte, dat hij zeer stroef begon te loopen en ofschoon ik er reeds herhaalde malen naar had laten zien, vreesde ik, dat hij mij op den grooten weg in den steek zou laten. Gelukkig waren wij aan eene standplaats aangekomen, toen hij mij deze onaangename poets bakte. Er zat geen ander middel op, dan een postwagen te nemen. Gij kunt u onmogelijk een ongemakkelijker, slechter voertuig uitdenken dan deze openbare rijtuigen. Behalve dat zij u aan al de guurheden van het weder blootstellen, dewijl zij aan alle zijden open zijn, is het moeilijk er zijne beenen rechtuit te steken. Vervolgens ismen verplicht bij iedere halte zijne bagage af te laden. En hoe moeilijk kan men zich bij een kouden nacht in de postkar een paar uren aan den slaap overgeven. Heeft het geregend, dan zijn de kussens door en door nat en men loopt gevaar eene ernstige ongesteldheid op te doen.

Mijn koerier, die wel inzag, wat hij zelf door die verandering zou moeten lijden, overdreef nog de kwalen, die men zich door het gebruik maken der postwagens zou kunnen op den hals halen.

Volgens zijn beweren zou ik nooit te St. Petersburg aanko-