is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij spaarden hunne loftuigingen niet. Ik heb het zelf gezien, dat zij, o schandelijke en lage vleierij, — voor de bronzen beelden op de knieën gingen liggen, als om ze te vereeren. Dit deden ze natuurlijk, als ze wisten, dat de Keizer hen gadesloeg. Ik heb reeds gezegd, dat de Keizer mij uitdrukkelijk beval in mijne beschrijving geen enkele bijzonderheid, hoe gering ook, achterwege te laten.

Op deze wijze zou ik een groot werk in het licht hebben gegeven, dat eerst den schrijver zou verveeld en daarna den lezer in siaap gewiegd hebben.

Eindelijk bood ik den keizer het eerste deel van mijn arbeid aan; hij scheen zeer tevreden.

Het is mogelijk, dat er paleizen zijn, die eene grootere hoeveelheid kostbare voorwerpen bezitten, doch ik twijfel of er een bestaat, dat men in zoo'n korten tijd gebouwd en ingericht heeft. In vier jaren tijds was het geheel voltooid. Alleen de vervaardiging van het prachtige massief gouden tafelservies en een ander van porcelein met gezichten op dit paleis zou een tijdverloop van vier jaren gevorderd hebben.