is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, IV. De eerste dagen in Siberië 140

» V. Eene onaangename Tijding 145

n VI. Verschillende klassen van gevangenen en

behandelingen, die z(j ondergaan .... 149

„ VII. Mijne bezigheden 151

„ VIII. Vertrek uit Tobolsk 157

, IX. Reis naar Kurgan 160

, X. Ballingschap in dit treurig oord 165

» XI. Dagorde. De jacht. Kurgan met zijn natuurschoon 174

„ XII. Droevige herinneringen. Een Feestmaal. . . 180

3de DEEL.

De Bevrijding. — Terugkeer naar het Vaderland.

Hoofdst. I. Aankomst van een koerier, den drager van

mijne gratie 187

» II. Afscheid aan de bewoners van Kurgan . . . 193

7i III- Terugtocht naar Tobolsk . 196

» IV. Eenige dagen te Tobolsk 2' 2

,, V. Mijne ziekte. Onverwachte genezing .... 207

* VI. Ontmoetingen op de terugreis 212

» VII. Nieuwe lotgevallen en gevaren 218

* VIII. Aankomst te Moscou „ 224

„ IX. Het blijde wederzien 229

„ X. Onverwachte uitkomst 237

„ XI. Gunsten, waarmede Paul I mij overlaadde. . 242

„ XII. Mijn eerste onderhoud met den Czaar . . . 250

„ XIII. Het paleis Michailowitsch 259

, XIV. Dood van Paul I. Alexander, Keizer aller

Kussen 264

„ XV. Vertrek uit St. Petersburg en terugkeer in het

vaderland 272