is toegevoegd aan uw favorieten.

De aardrijkskunde van de Oost-Indiese Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heken cf katoren , Professoren, Lectoren en Privaat-Docenten dezer Universiteit; Dames en Heren Studenten; en Gij Ali.en, die door Uw tegenwoordigheid Uw belangstelling toont; zeer gewenste hoorderessen en hoorders !

Voor weinig weken is van deze plaats in een bondig betoog uiteengezet, hoe de geomorfologie de vormen der aardkorst onderzoekt om te komen tot een beschrijving en ontvouwing van elk landschapstype. Zoo legt zij de grondslag, waarop de geografie kan gaan bouwen. Want tot het landschap behoort niet alleen een stuk aardoppervlakte, maar ook de lucht daarboven; behoort het plantenkleed; behoren de werken van de mens; en ook sommige dieren nemen hun plaats in het landschap in. Het is de mooie taak van de geograaf zulk een kompleet stuk natuur te beschouwen en te beschrijven in samenhang. De wisselwerkingen tussen deze natuurlike gebieden moeten vervolgens nagegaan en hun mozaïek beschouwd onder het gezichtspunt van grotere gehelen te vormen, waarvan de kontinenten de grootste zijn. Is eenmaal al deze arbeid verricht, dan kan men komen tot een vergelijkende beschouwing van het ganse aardoppervlak.

Naast deze chorologiese methode staat in de geografie de systematiese, die de verspreiding van afzonderlike verschijnselen of groepen van verschijnselen over de gehele aarde behandelt; naast de landbeschrijving staat de algemene aardrijkskunde. En voor deze geldt de verde-