is toegevoegd aan uw favorieten.

De aardrijkskunde van de Oost-Indiese Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de overeenkomstige heuvels van Rembang het landschapskarakter bepaalt, is op Madoera bijna geheel uitgeroeid. In de plaats ervan is een parklandschap gevormd, geen natuurlike savanne dus, maar door de Madoerezen aangelegd. De kalk- en mergelbodem is schraal, maar waar het even te doen is, met bouwvelden bedekt; op Java liggen die nergens zo aaneengesloten op zo arme grond. Bevloeiing wordt niet toegepast, doordat de beken in diepe dalen stroomen; maar toeh zijn de velden, waarop vooral maïs groeit, meest als sawahs aangelegd, door walletjes gescheiden, om het regenwater vast te houden en het afspoelen der bouwkruin te voorkomen. Op die kleine dammen staan levende of stenen paggers, die aan tuinen doen denken. En overal ziet men alleenstaande bomen en bamboegroepen; ook de meeste huizen staan afzonderlik, te midden der velden, iets wat op Java nergens voorkomt. In de onvruchtbaarste deelen liggen de kalkgronden, met steenbrokken bezaaid, om beurten braak en bedekken zich dan met laag en stekelig kreupelhout, of er groeien weiden van kort gras, door hun droogte de kleur onzer heiden hebbend, waarop de sapi's grazen, het beste vee van de Archipel, de trots van de Madoerees en het voornaamste uitvoerartikel des eilands. Alang-alang, op Java ondragelik veelvuldig, komt weinig voor; het neemt met zo slechte gronden geen genoegen. Kaktusachtige planten zijn een bizondere trek van het landschap.

De kleine kustvlakten, met hun sawahs, hun dorpsbosjes, hun klappertuinen, zijn stukjes Java op Madoera, en door dezelfde Javaanse trekken verrast, te midden van het heuvelland, het Pajoedan-plateau, waar tabak en aardnoten groeien, die de Madoerezen zo nodig plant voor plant begieten; hetzelfde woekeren met kleine middelen, dat in het schrale bergland van