Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. R. Römer. Beitrage zur Kenntniss der Medizin der Batak.

Janus, jaarg. 1907. Afl. van Juni, Juli en Augustus. Dr. H. N. van der Tunk. Bijdrage tot de kennis van de taal der Karo-Bataks. Med. N. Z. G. Dl. 36 (1892) blz. 178—181. Dr. P. J. Veth. Het landschap Deli (1877). Tijds. K. A. G. II blz. 152—170.

Dr. W. Volz. Beitr. zur somatischen Anthropologie der Batak (1899).

Internat. Archiv für Anthropol. XXVI (vg. Globus LXXVII (1900) No. 6. blz. 100).

Dezelfde. Die tektonische Geschichte Sumatras (1899? dissertatie).

Dezelfde. Beitr. zur geolog. Kenntniss von Nord Sumatra.

Zeitschr. d. Deutsch. Geolog. Ges. Berlin 1899. Dezelfde. Zur Geologie von Sumatra (1904). Jena.

Geol. und Palaeontol. Abh., herausgegeben von E. Koken, Band VI. Hefl. 2.

(Heel onlangs, na zijn terugkeer in Europa, moet door Dr. Volz een voordracht gehouden zijn, die gedeeltelijk ook op het Karogebied betrekking heeft, zie Tijds. K. A. G. 2e S. XXIV blz. 483.)

Dezelfde. Hausbau und Dorfanlage. Globus 1899 Nr. 20, blz. 318 e. v.

Dezelfde. Zum Toba See. Tijds. K. A. G. 2e S. XVI (1898). C. J. Westenberg. Nota over de onafhankelijke Bataklanden (1890). Tijds. Bat. Gen. XXXIV blz. 105—116.

Dezelfde. Wetenschap of Humbug (1892). Tijds. K. A. G.

2e S. IX blz. 49—69.

Dezelfde. Aanteekeningen omtrent de godsdienstige begrippen der Karo-Bataks (1891). Bijdr. Kon. Inst. 5. VII blz. 208—253 (zeer belangrijk).

Dezelfde. Verslag eener reis naar de onafhankelijke Bataklanden ten Noorden van het Tobameer (1897), met kaartje. Tijds. K. A. G. 2e S. XIV blz. 1 — 112. Dezelfde. Twee Batakstammen (1900). Eigen Haard, Nrs.

31, 32 en 33.

Dezelfde. Een lezing, (manuscript) (1902).

Dr. A. Wichmann. Ueber die Vulkane von Nord Sumatra (1904).

Zeitschr. der Deutsch Geol. Ges. Bd. 56. J. K. Wijngaarden. De zending onder de Karau-Bataks. Med. N.

Z. G. Dl. 37 blz. 397 e. v. (overgenomen uit „de Opwekker," No. 151, van 1 Oct. 1893).

Sluiten