is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Topographie en karteering.

Litteratuur. Anderson „Mission"; de Raet „Reize"; de

Haan „Verslag"; v. Bevervoorde „Bezoek"; Brenner; Hagen „Reiseb."; dez. „Rapport"; Westenb. „Nota"; dez. „Wetenschap"; dez. „Verslag"; Kruyt „Bezoek"; Wijngaarden (1893); Pleyte „Verk."; Joustra (1896); dez. „Reisversl."; dez. „Bezoek"; dez. „Goenoeng"; Volz „Tobasee"; Kempees; v. d. Berg (1906).

Kaarten. De Bataklanden en het eiland Nias (1888).

1 : 200.000; kaart behoorende bij v. Brenner. 't Karoland 1 : 200.000; twee kaartjes bij Westenbergs „Verslag", a. Lijang-pas, b. de terugweg, beide 1 : 200.000; a. door Romswinckel, b. door van Loon; kaart bij Hagen. 1 : 200.000; kaart bij Kruyt (dezelfde als die bij v. Brenner); kaart van het Tobameer en omgeving (Topogr. Bureau 1898) 1 -.250.000; kaart bij Volz. 1 : 250.000; kaart bij Pleyte.

Geringe waarde van vele mededeelingen.

Fouten; gemis van nauwkeurigheid in de details.

De opstellen van Cats de Raet en van de Haan hebben in dit opzicht al zeer weinig waarde. De vermelding van de namen der bezochte dorpen enz. is het eenige; hetzelfde geldt van v. Bevervoorde; ja in zekeren zin, zij het in minder mate, van al de „reisbeschrijvingen" bij Hagen, Westenberg, Kruyt, Wijngaarden, Pleyte, Joustra, Kempees, Volz ; dat deze mededeelingen eenige beteekenis hebben, is 1". door de kaarten, 2". door te wijzen op grove fouten in de bestaande kaarten, al moet men instemmen met het oordeel van Kempees, blz. 190: „de bestaande kaarten zijn in hoofdzaak juist." (Nu de Hoogvlakte geannexeerd is, en er wegen worden aangelegd, zijn zeker nauwkeuriger gegevens voorhanden en is er wellicht van Gouver-