is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Puberteit, tandenvijlen; besnijdenis.

Verloving,

huwelijk.

Verkeer der jongelingen en meisjes. „Vrije liefde."

Lijkbezorging;.

Het „pëkoewaloeh'' der mërga Sëmbiring.

een zwangere vrouw zich heeft in acht te nemen; Neum. Een en ander. Med. 50 blz. 28, over ','t naar de rivier brengen"; Dezelfde, de Tëndi enz. Med. 48 blz. 108 e. v. over het „haar knippen" voor de eerste maal; de beteekenis van het haar; idem van de tanden.

Brenner. blz. 247; Guillaume Tandenvijlen Med. 47 blz. 1—14 inonographie; Neum, Tëndi blz. 134, 135.

Brenner. blz. 247—252; Müller. Bataksamm. blz. 71; Wijng.. Versl. (1893) blz. 176; Joustra. Lezing, blz. 397—405. (MS. Opstel in 't Karo'sch van den onderwijzer Këlin, over het „ërpëtoerangën").

Brenner. blz. 259—260; v. Bevervoorde. Bezoek, blz. 617. Zeer overdreven en ook onjuiste voorstelling van de vrije liefde, 't Bezigen van steentjes e. d. ad augendam coitus voluptatem; Joustra. Litterat. Med. 45 blz. 170—171 over pantoens; beteekenis van „anak përana"; dez. id. Med. 46 blz. 358, over bilang-bilang; dezelfde. Lezing blz. 400—401.

Brenner. blz. 200, blz. 238; Müller. blz. 10—12 (de verklaring van 't woord „pëkoewaloeh" is foutief); De Haan blz. 41; Joustra: Pëkoewaloeh. Het geopperde omtrent de beteekenis is, als gebaseerd op een verkeerde schrijfwijze, waardeloos; later volgde eene „verklaring" (T. Bat. Gen. Dl. 46, blz. 472—475). Toch is ook dat niet het juiste; 't vermoeden door Neum. geopperd, in een brief aan mij, dat we 't woord hebben te beschouwen als te bestaan uit pc + koe -f aloeh, waarvan dit laatste een „Verkaro'scht" Atj. woord, nl. aloe'è — water, heeft alles voor. Blz. 541—556. Deze inonographie is 't belangrijkste en 't meest volledige, dat over dit gebruik geschreven is:

Hier zij de opmerking geplaatst dat de lijkverbranding niet alleen bij de Sëmbiring voorkomt, maar het normale besluit is ook bij de andere stammen. Dit is iets geheel eenigs waardoor de Karo's zich van de andere Bataks,