is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begraven èn (of) verbranden; schedelhuisjes enz. enz.

Ziekte, beschouwing, middelen ter bestrijding (plechtigheden)

Tëndi, Begoe, Hantoe; beteekenis v.droomen Shamanisme, Fetisisme enz. enz. Offers, feesten, heilige plaatsen.

ook van zeer veel andere Indon. volken onderscheiden (vg. hierbij Kruyt's Anim. blz. 333—339).

Brenner. blz. 47 blz. 233—238; Muller, blz. 10—12; de Haan. blz. 41, Kruyt. blz. 365(van belang is hier dat een Batakhoofd zelf getuigt, dat de gevallen van lijkverbranding die van het begraven overtreffen).

Neum. de Begoe Med. 46, blz. 24—28;Joustra lezing blz. 415; Joustra (naar aant. goeroe Pinontoan). Med 40 blz. 179—180,

Westenb. Aant. bl. 222 (v. jonge kinderen).

Brenner. blz. 227, gebruik v.d. tooverstaf; blz. 228 v. e. drudenvoet; blz. 229, zekere plechtigheid (de naam wordt niet genoemd, maar bedoeld is 't „ngarkari"; wèl genoemd het daarmee verbonden „pangir") ;Joustra (aant. Pesik) Med. 40, blz, 170; Joustra, Përsilihi blz. 1—22; dez. lezing, blz. 410—414. Dez. Vertell. No. 3 der verhalen, blz. 55—84. Zie vooral blz. 78—84, de uitvoerigste en meest gedetailleerde opgave van alles wat er bij het terugroepen der tëndi noodig is; Neum. Tëndi, blz. 114 e. v. (zie korte inhoudsopgave van 't artikel in zijn geheel beneden).

Neum. Een en ander, Med. 49 blz. 57—66. Over ,,'t ngarkari"; blz. 57, de beteekenis v.h. woord; wat het onderscheidt van ,,'t përsilihi": bl 58, beschrijving van den „stander" met de ijzeren bilanga; blz. 59, 't onderzoek van een ei en een roode kip; bestanddeelen en rangschikking der mboe-mboen, gebruik van de "desa" e. a. blz. 61 e. v. de tabas ; de verklaring.

Brenner, blz. 75—76; blz. 220, 221, 224,237, 238, blz. 239—241; Joustra (Aant. Pesik) Med. 40; blz. 169.

Westenb. Aant. (een zeer belangrijk artikel). Een deel is aan mythologie enz. gewijd; hier komen vooral in aanmerking: blz. 219, groot belang v. d. vereering der geesten, al mist die „Ahnendienst" alle „moreele' beteekenis. (Is dit in allen deele juist? In negatieven zin is zelfs die moreele beteekenis zeer groot, zie blz. 220!)