is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang tot staan, 't is bij de Bataks impopulair (maar in Boven-Langkat?), ook wil W. niet weten van een algemeene „Battareligion" en wijst met nadruk (m.i. met wel iets te veel nadruk) op de „bijna in alle opzichten afwijkende voorstellingen" (wat ook daarin zijne verklaring kan vinden, dat Hagens voorstelling van die „voorstellingen" niet deugt!); blz. 212 scherp te onderscheiden de mythologie (van buitenlandschen, zeg „Hindoeschen" oorsprong) van de vereering van voorouders.

Blz. 213. Een schakel tusschen deze vormen de oude tooverformules; (een zeer juiste opmerking, en daarom raadplege men ook de vroeger bij de „plechtigheden" in rubriek G. opgenoemde litteratuur.) Blz. 213—218, verhaal van de schepping der wereld (vg. daarbij Joustra Vert. No. 4 der verhalen, zie boven). De opgave der kompasroos op blz. 217 is foutief (vg. o.a. Joustra, ald. blz. 42); blz. 218 de mythische vogel Si Nanggoer Dawa-dawa; oordeel omtrent de waarde van 't scheppingsverhaal bij Dr. Hagen ; blz. 219. Over den naam Debata (lees Dibata); Joustra. Vert. (Ofschoon hoofdzakelijk taalkundig bewerkt, geven deze vier verhalen èn in de inleidingen èn in verschillende noten opmerkingen en verklaringen, die voor 't hier behandelde onderwerp van belang zijn. Boven is reeds een paar maal naar dit werk verwezen; een gedetailleerde opgave is hier niet noodig, ook niet wel doenlijk door den aard van de artikelen.

De Haan, blz. 14, blz. 16. Diens mededeelingen zijn zeer verward, hier en daar beslist fout (zóó waar Toewan Banoewa Koeling de oudste zoon genoemd wordt), en hebben tegenover de uitvoeriger en juister gegevens bij Westenb., Joustra, Neumann alle waarde verloren.

Neumann. Tëndi blz. 139 e,v. De mythe van Sidajang. (Vg. hierbij Joustra. Vert. No. 3 der verhalen, en zie ook Pleyte Bat. vertell.)