is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litteratuuropgave.

J. Freiherr von Brenner. Besuch bei den Kannibalen Sumatra's (1887).

Würzberg 1894. (De gegevens zijn bijna geheel gebaseerd op inlichtingen — van wie(n)? —).

J. C. J. Kempees. De tocht van Overste van Daalen door de Gajö-, Alas- en Bataklanden (1904). Amsterdam 1905.

H. von Rosenberg. Geografische en ethnografische beschrijving van het Distrikt Singkel enz. (1853). Tijds. Bat. Gen. 111 blz. 397—476 (waarvan een betrekkelijk klein deel, dat dan nog van zeer weinig waarde is, op de Pakpaklanden betrekking heeft; langen tijd was dit de eenige bron).

Dezelfde. Een woord ter toelichting der kaart van de Afdeeling Singkel en onderhoorigheden (met kaart, welke laatste alleen voor een klein gedeelte van eenig, doch uiterst gering belang is). Bijdr. Kon. Inst. 4, VI blz. 353—356.

Dr. H. N. van der Tuuk. Bataksch-Nederduitsch woordenboek. Amsterdam 1861.

Dezelfde. Bataksch leesboek 3de stuk. 1862.

Dezelfde. Tobasche spraakkunst 1867.

Dezelfde. Taalkundige aanteekeningen en bladwijzer enz. 1862.

Dr. W. Volz. Zum Toba See. Tijds. K. A. G. 2e S. XVI (1898).