is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Geologie.

Hieromtrent ontbreken alle gegevens, tenzij men berichtjes als in de Mededeelingen over Panei blz. 566, dat „de bodem schraal is, en op vele plaatsen aan het Tobameer rotsachtig", als zoodanig gelieft te beschouwen.

C. Flora, Fauna, Klimaat.

Flora. Ook hieromtrent zijn de gegevens meer

dan schraal.

Hagen, Rapport blz. 365, eigenaardige flora der dalen: aan de Europeesche flora herinneren de Stellaria en het Galium; blz. 375, enkele plantenvormen van den Tandoek Bhioewa.

Klimaat. De Raet, Reize blz. 198, opgave der in het

Tobameer voorkomende vischsoorten, en wel de inlandsche namen daarvan. De spelling lijkt mij echter weinig betrouwbaar: ikan, endeiep, itoe, dijkej (lees dengke, uitspr. dèkkè, Karo'sch déngke), djangkaldjangkal, rendo, dikiris, garampang.

Fauna. Meded. Panei blz. 566; Simon, blz. 72.