is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I). Voorwaarden en middelen van bestaan.

Litteratuur: Brenner; Westenb., Versl.; Van Dijk, Rapp.; Kroesen, Reis; dez., Nota; Meded. Panei en Raja; Schaap, Memorie; de Raet, Reize; Hagen, Rapp.; Simon; dez. Beantwoording Vragenlijst.

Overzicht der gegevens.

Bevolking. Brenner. blz. 374—376 opgave van het aantal

huizen en bewoners in Timoer (waarbij dorpen zijn vermeld als Tjingkes, Bawang, Rakoet Bési, die tot Karo behooren); blz. 378—379 idem van Raja. (Alles zeer approximatief); Westenb. Versl. blz. 72. over de „kleine" dorpen, maar dit is geen maatstaf voor de dichtheid der bevolking; v. Dijk. Rapp. blz. 162, het verspreid wonen der bevolking; Kroesen, Reis, blz. 246; 252; dez. Nota blz. 262—265 dichtheid der bevolking — kampongs. — Bevolking van T. Djawa; opgave der voornaamste dorpen van Batoe Bara tot het Tobameer, met aantal gezinnen en nog speciale opgaven over Girsang, Simpangan Bolon, Djelrang Kataran en Parapat; Med. Panei en Raja, blz. 567; blz. 575; blz. 580; Simon, blz. 65 over Poerba; blz. 73 over Pane.

Vruchtbaarheid en gesteldheid van den bodem.

Welvaart.

Factoren (behalve bovengenoemde), die daarop invloed oefenen.

Van Dijk, Rapp. blz. 147; blz. 149 (waar gewezen wordt op de gemakkelijkheid en de te verwachten schitterende resultaten der bevloeiing); Meded. Panei enz. blz. 574; blz. 579-580.

Westenb., Versl. blz. 72; Van Dijk. Rapp. blz. 149; 151; Kroesen, Reis, blz. 246; blz. 256; dez., Nota, blz. 265; Meded. Panei enz. blz. 567; Simon blz. 24; 66; blz. 73; blz. 99; 101 —102; blz. 117; Schaap. Memorie blz. 43.