is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Rijstbouw.

b. Tweede en andere gewassen.

Veeteelt.

Jacht en vischvangst. Handel.

Marktplaatsen. (Tiga en Onan).

Nijverheid.

Westenb., Versl. blz. 82—96 waar telkens blijkt dat alleen ladangbouw voorkomt; blz. 105 de Boewaja-pas rijk aan sawahs; Van Dijk, Rapp. blz. 160, behalve in de meerlandschappen nergens sawahs; Kroesen, Reis blz. 231 ; blz. 259 bizonderheden over sawah-aanleg; dez. Nota, blz. 265; Meded. Panei enz. blz. 568 sawahs zijn er niet; ladangbouw; blz. 580; Simon. Beantw. Vragenlijst.

Van Dijk, Rapp. blz. 160—161; Kroesen, Reis blz. 260 e. v. (als Van Dijk). Meded. Panei enz. blz. 568; blz. 580.

Van Dijk, Rapp. blz. 163; Kroesen, Nota. blz. 266; Meded. Panei enz. blz. 568—569; blz. 574; blz. 581; Simon, blz. 25.

De Raet, blz. 199 (overigens geen gegevens).

Van Dijk, Rapp. blz. 164, 't ontbreken van marktdagen (opmerking van den schrijver omtrent den invloed, dien de onan's in Toba hebben). Kroesen, Reis. blz. 252; blz. 256 (over ruilmiddelen en geldcirculatie) ; Meded. Panei enz. blz. 569.

Van Dijk, Rapp. blz. 164; Kroesen. Nota, blz. 266; Meded. Panei enz. blz. 569; blz. 574; blz. 581.

E. Anthropologie.

Opmerking. Feitelijk ontbreken ook hier alle weten¬

schappelijke gegevens. Opmerkingen van algemeenen aard, als over lichaamslengte, huidkleur vindt men o. a. bij Van Dijk, Rapp. blz. 151; Anderson blz. 83 en blz. 122 (met een curieuse afbeelding); verder Meded. Panei enz. blz. 567 (waar meegedeeld wordt, dat de SimëloengoenBataks gunstig afsteken bij de Tobaneezen, een oordeel dat in overeenstemming is met de indrukken die Westenb. en ik gekregen hebben, en waaraan meermalen uiting is gegeven." De eenige inderdaad anthropologische aanteekening van belang vindt men Hagen. Rapp. blz. 337 (over een typischen schedel, die schrijver aan den Neanderdal-schedel doet denken).