is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. Ethnographie.

Litteratuur. Brenner; Westenb., Versl.; Van Dijk, Rapp.; Kroesen, Reis; dez. Nota; Meded. Panei enz.; Simon ; Hagen, Rapp.; De Raet, Reize.

Huishouw; dorpen.

Huisraad en gereedschappen. Kleeding en

sieraden.

Wapenen; weermiddelen.

Jacht-envischtuig. Soloe.

Industrie en

kunstzin.

(Snijwerk, smeedwerk, weven, enz.)

Spelen, muziek, dans.

Overzicht der gegevens.

Brenner, blz. 79 ; 81; 84; 265-266 (vg. blz. 284); Westenb., Versl. blz. 69—71; blz. 87—88; Van Dijk, Rapp. blz. 155—156; blz. 157 (vg. Kroesen, Reis blz. 249, waar hetzelfde omtrent den afwijkenden bouwtrant wordt medegedeeld); Kroesen, Nota blz. 279; Meded. Panei enz. blz. 567 (klopt met Van Dijk, Rapp. blz. 157 en Kroesen, Reis blz. 249); Simon blz. 25—28; blz. 69. De Raet, Reize, blz. 195; Hagen. Rapp. blz. 359; Van Dijk, Rapp. blz. 158; Kroesen, Nota, blz. 280.

Brenner, blz. 273; Van Dijk, Rapp. blz. 153; Kroesen, Nota blz. 277—278 resp. van kinderen van + 4 jaar, van idem na het 7e of 8e jaar, van huwbare meisjes, van arme lieden; nabootsing van Mal. kleederdracht; haardracht, sieraden; Hagen. Rapp. blz. 359.

Van Dijk, Rapp. blz. 154; Kroesen. Nota. blz. 278—279 (vreemd komt mij voor dat uitsluitend vrouwen — inzonderheid maagden buskruit vervaardigen.

Brenner, blz. 284; Simon, blz. 23;L)ekaet, Reize, blz. 198; 199.

Brenner, blz. 84 (vg. blz. 265; 284); Westenb. Versl. blz. 69; Kroesen, Nota blz. 279; De Rakt, Reize, blz. 195; Hagen Rapp. blz. 360 (zie de afbeelding achter het artikel); Van Dijk, Rapp. blz. 154; Simon, blz. 23, blz, 66, (zie voorts onder zeden en gewoonten).