is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Standen.

Rechtspraak.

Strafrecht.

Oorlogsrecht. Grondrechten.

enz.

blz. 256, over de verdeeling in landschappen enz.; blz. 257, over „Vasallen"; blz. 258, rechten en plichten der radja's; blz. 260, inkomsten van den Radja.

Meded. Panei en Raja, blz. 569—570 betreffende Panei-, blz. 575, Dolok; blz. 581—582, Raja.

Geen bepaalde mededeelingen, behalve dat alle schrijvers melding maken van de talrijke slaven en van de groote macht der vorsten. Een soort tusschenstand schijnt hier niet te bestaan; 't belangrijkste Med. Panei, Raja blz. 573

Kroesen, Nota blz. 258—259 (o. a. over recht van appèl, recht van ontvluchting naar 't gebied van een anderen Partoeanan); Van Dijk, Rapp. blz. 199—200; Med. Panei en Raja. blz. 571—572; blz. 575 (verschil tusschen Dolok en Panei); blz. 581—583.

Westenb., Versl. blz. 73, opsluiting in 't blok; hetzelfde blz. 79; blz. 92 over de misdaden, waarop de straf van geslacht en opgegeten worden staat; formule van dit vonnis; voorts v. Dijk; Rapp. blz. 159; Kroesen, Nota blz, 259—260; Med. Panei en Raja, blz 572; Si.mon blz 96.

Geen gegevens.

Zeer uitvoerig is hier Kroesen, Reis blz. 264— 277 waar gehandeld wordt over de soorten van en rechten op onbebouwde gronden; gronden die van ontginning zijn uitgesloten; de bezitters (eigenaar) der gronden enz. enz.; recht om producten in te zamelen; waterrecht. (Kroesen is hier veel uitvoeriger dan Van Dijk. Rapp. blz. 196—199; merkwaardig is dat Kroesen zoo den nadruk legt op de souvereine macht van de Radja, deze als een oorspronkelijk stuk adat beschouwt, daarom o.a. de aanspraken van Si Polha onrechtmatig acht. De voorstelling op blz. 266 is louter hypothetisch). Nog enkele korte gegevens: Med. Panei en Raja blz, 572. Voorts bij van Dijk en in Simon. Beantw. vragenlijst de mededeeling dat er geen eenstemmigheid is omtrent de vraag, wie in de verschillende staatjes gerechtigd is grond aan Europeanen uit te geven.