is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeriger worden behandeld; blz. 174—175, beschrijving der Aek Poeli. De beschreven gebergten zijn: de Boewal-boewali, het Pangarambangangebergte, de Dolok Saoet, de Dolok Hadjoran (vg. Neum. Panei en Bi la), de Timbang Malaha, de Si Hombingan (met de Ba toe Nanggar Djati, de mythologische berg der Bataks, waar vroeger aarde en hemel met elkaar in verbinding stonden), het Maondang-gebergte, de Si Idjoek, de Pipisan, en enkele kleinere ruggen en uitloopers; blz. 189—192, wegen. (Zoowel bij de beschrijving der wegen als bij die der bergen en rivieren worden de dorpen en pagaran opgenoemd).

Verbeek, Versl. 10, blz. 37, ligging van Siboga, volgens den Reg. Alm., en voorts hoogteopgaven van verschillende plaatsen, naar Junghunn en van Nagel. De kaart is een geologische, eigenl. geognostische, maar ook uit topographisch oogpunt van belang.