is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I). Voorwaarden en Middelen van Bestaan.

Litteratuur. Van Dijk, Habinsaran; dez., Uitwatering; dez., Tochtje; Van den Bor, Rapp.; Kroksen, Asahan; Henny, Qompoelon; Meerwaldt, Aant.; dez., „Pidari"; v. Hoëvell, Oorlogvoeren; Van Hasselt, Rijstcultuur; Dez. pottenbakkerij ; Pohlig, Erwerbsquellen.

Overzicht der gegevens.

Rijstbouw. Van Hasselt, Rijstcultuur, blz. 4—31, mono-

graphie. Ook andere gedeelten van de Bataklanden worden hierin behandeld, omdat deze Nota betrekking heeft op de geheele Res. Tapanoeli; de laatste bladzijden handelen over gebruiken en plechtigheden, met den rijstbouw in verband staande (zie: zeden en gewoonten). Blz. 3, Tijd, noodig om te rijpen; blz. 4 en 5, soorten van rijst; blz. 5—23, de verschillende werkzaamheden en werktuigen bij den rijstbouw; blz. 23—24, de opbrengst.

Verschillende gegevens van meer of minder belang nog bij van Dijk, Habinsaran, blz. 481; blz. 502; dez., Tochtje blz. 425; Henny, Gompoelon, blz. 6—8, waar de mededeeling, dat een goede oogst slechts het 8 k Qvoud der zaaipadi zou opleveren, mij ten hoogste bevreemdt, gelijk dit evenzeer doet de mededeeling, dat in Silindoeng de grond schraal en onvruchtbaar is. Van den Bor, Rapp. blz. 386—387. (Zie in de litteratuuropgave nog „Rh. Miss. Berichte" 1873.)

Koffie. Meerwaldt. Aant., blz. 38.

Veeteelt. Hoe bevreemdend het schijne, blijken hierover juiste gegevens te ontbreken, althans in de litteratuur. Algemeenheden vindt men bij alle schrijvers in overvloed; deze geven den indruk dat er over 't geheel zeer veel karbouwen voor-