is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheden." Hier volsta de verwijzing naar Meerwaldt, Aanteek. blz. 6—8, waar men m.i. het getuigenis van een goed en onbevooroordeeld waarnemer vindt; over de Bataks van Samosir en de Sub-Toba, wonende in de grenslanden der Karo's, luidt het oordeel van Westenberg, Joustra e. a. minder gunstig.

F. Bthnographie.

Litteratuur. Brenner; Muller, Bataksaminl.; Meerwaldt, „Gebruiken" I.; dez., Tooverstaf; dez., Aanteekeningen; dez., Pidari;vAN Dijk, Habinsaran; dez., Tochtje; v. d. Bor, Rapp.; Henny, Gompoelon; v. Hoëvell, Oorlogvoeren; Dietz, Krijgsverrichtingen; v. Hasselt, Pottenbakkerij; v. d. Tuuk, Woordenboek (de platen).

Overzicht der gegevens.

Huisbouw; dorpen.

Huisraad en gereedschappen Kleeding en sieraden.

Wapenen, weermiddelen.

Opmerking. Hier staan de gegevens bij Meerwaldt bovenaan ; deze munten uit door groote helderheid en juistheid.

Brenner, blz. 271, karakteristiek der dorpen op Samosir; zeer goed is zijne opmerking, dat een „Ortschaft" bestaat uit verschillende „Weiier"; Meerwaldt, Pidari, blz. 1—4, uitvoerige beschrijving van een dorp, de afzonderlijke huizen; de sopo; blz. 7, de losoeng; dez. Aant. blz. 12—13; Van Dijk, Habinsaran, blz. 487, 501, 503; Henny, Gompoelon, blz. 14—16.

Meerwaldt, Aant. blz. 14; dez. Pidari, blz. 11.

Brenner, blz. 273; 287; van Dijk, Habinsaran, blz. 486, 503; Henny, Gompoelon, blz. 16; Meerwaldt. Aant. blz. 9—11; dez. Pidari, blz. 8.

Meerwaldt, Aant. blz. 12, v. Hoëvell, Oorlogvoeren blz. 435—437 (zie hierbij de afbeel-