is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litteratuuropgave

G. van Asselt. Achttien jaren onder de Bataks. Rotterdam 1906.

M. Buys. Twee jaren op Sum. Westkust.

P. Th. Couperus. De Residentie Tapanoeli in 1852. Tijds. Bat.

Gen. IV, blz. 216. Dit opstel draagt geheel het karakter van een zeer oppervlakkige Nota.

P. Van Dijk. Inleiding tot de geologie van Sumatra's Westkust, Nat. Tijds. van Ned. Ind, XXII. (1860). Op ons gebied hebben betrekking de blz. 170—179.

P. A. L. E. Van Dijk. Rapport over de Loeboe-bevolking in de onderafdeeling Groot-Mandheling en Batang Natal. Bijdr. Kon. Inst. 4, VIII, blz. 151 — 161.

E. W. L. von Faber. Eenige mededeelingen omtrent het voorkomen van geophagie in de Residentie Tapanoeli. Tijds. Bat. Gen. XXXVII, blz. 310—312.

R. Fennema. Topographische en geologische beschrijving van een gedeelte van Sum. Westkust. Jaarb. Mijnwezen Ned.-lndië 1887. Wetensch. Ged. blz. 129—252. (Met kaart 1 :500.000.)

Francis. Korte beschrijving van het Nederlandsch grondgebied ter Westkust van Sumatra. (1837) Tijds. Ned. Ind. 1839. Blz. 44 noemt daar onder No. 24 en 27 op: de landschappen Mandhéling, Loeboe, Ankola en Padang Lawe, met vermelding van het getal groote kampongs, besturende hoofden en bevolking; blz. 203—214. algemeenheden over godsdienstige denkbeelden, rechtspleging, menscheneten, huwelijk, doodenfeest.

Schetsen van het Noordelijk gedeelte van Sumatra. Tijds. Ned.-lndië 1847, II, blz. 149—212. Compilatiewerk, hoofdzakelijk naar Francis, Marsden, Rademacher en wat de opgaven voor handel en scheepvaart betreft, naar Mac Gillavry: Rapp. Handel Sum. W. kust; § 3 (blz. 175—209) behandelt de Bataklanden, maar de mededeelingen zijn blijkbaar zeer verre van