is toegevoegd aan je favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der gegevens.

Landbouw.

Rijstbouw.

Andere voedingsgewassen en cultuurplanten.

Verschillende (gunstige en ongunstige) factoren.

Godon, Mand. en Ank., blz. 6, toestand van den rijstbouw in de verschillende gewesten; Couperus, Tapanoeli, blz. 330; Heyting, 262— 272; Willer, blz. 369—374; Ris, blz. 465—467 bijna overwegend sawahbouw (2500 bahoe sawah, nog geen 500 droge velden); conservatisme van den Mandaïlinger, zoodat er sedert willer'stijd weinig veranderd is. De oude gebruiken bij den rijstbouw ingeschrompeld tot eenige restes; Van Hasselt, Vragenlijst, betreft West-Angkola. Zeer belangrijk zijn de antwoorden op vr. 15—35 en vr. 40—42.

Heyting, Mand, blz. 273; koffiecultuur, blz. 275— 276,Willer, blz. 374; koffie, blz. 382—384; Ris, Mand., blz. 467, over de koffieopbrengst van Pahantan; Godon, blz. 40—41 (met verwijzing naar De Stuers, blz. 177); Van Hasselt, Vragenlijst, vr. 43.

Boschproducten. Heyting, Mand. blz. 276—278, waar ook iets over kamferwinning; hierover vooral Osthoff, Fragmenten, blz. 23, waar proeven, door wijlen Dr. van Wesel genomen, vermeld worden, en Willer, blz. 379 en 381.

Over vruchtbaarheid en terreinformatie: v. Hasselt, Beantw. vr. 2, 3, en 5; Heyting, Mand., blz. 266; Ris, Mand. blz. 465—466 verkeerde karaktereigenschappen, luiheid, conservatismeenz.; Heyting blz. 266; Ris, blz. 465; 467; bevolkingsdichtheid en afname der bevolking: Heyting, blz. 266—267; Ris; blz. 451; Willer, blz.256— 258; Godon. Mand. en Ank. blz. 38; invloeden van de adat: Willer, blz. 271—291, Hfst. IV, nadere beschouwing der instellingen. (Dit zijn inderdaad beschouwingen, geven geen nieuw materiaal, zijn ten deele ook voor tegenspraak vatbaar, maar geven toch een goeden kijk op den invloed, dien de volksinstellingen moeten of kunnen hebben op het bestaan des volks. Daarom, ofschoon