is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere maatregelen.

Veranderingen in het Bestuur.

Regeling van het rechtswezen.

Koffiestelsel.

Heerendiensten.

Militaria.

Willer, blz. 336—337, illustreert met een voorbeeld, hoezeer de ijdelheid hierbij een rol speelt.

Heyting, blz. 228, maatregelen tegen het dobbelen; Willer, blz. 340, wenschelijkheid van 't oprichten van scholen; Godon, blz. 22—24, zorg voor het onderwijs; aanstelling van Willem Iskandar. Schaduwzijde: 't onwillekeurig bevorderen der Moh. propaganda (zie ook Heyting, blz. 288 en 291, op welke laatste plaats hij spreekt van „eigen volksonderwijs" dat door de Gouvernementsscholen tot nul is gereduceerd, wat v. Ophuysen doet vragen: „Waar heeft Heyting „eigen volksonderwijs" ontdekt?); gewezen op het wenschelijke van Evangelieprediking; blz. 25, vaccinatie; blz. 14— 17, over maatregelen ter bevordering van het vervoer: wegenaanleg, zorg voor karren en trekdieren; blz. 118, de schitterende resultaten; verbetering van den kampongaanleg; (getuigenis van Ida Pfeiffer), markten; blz. 19, verbetering van de positie der vrouw; Kielstra, III, blz. 317, verbod v. invoer en bezit v. Opium.

Heyting, blz. 249—251; Ris, blz. 442; Kielstra, I, blz. 326 (Besluit 13 April 1840); dez. II, blz. 441 (Besluit 7 Dec. 1842, No. 1); Ris, blz. 447, het tegengaan van het verbrokkelen van gemeenten.

Ris, blz. 442; Godon, blz. 27—29 (de groote rapat van 18 Febr. 1856); Kielstra III, blz. 640.

Godon, blz. 9—14, Heyting, blz. 265 (Staatsbl. 1864, No. 8; Staatsbl. 1889, No. 22).

Heyting, blz. 264 (Staatsbl. 1877, No. 248; Ris geeft op 1878, No. 248), voorloopige regeling; Ris, blz. 489, herziene regeling in Aug. 1888. [Mededeeling van v. Ophuysen: Door Resident Verkerk Pistorius werd een proef genomen met het „afkoopen van heerendiensten" (omstreeks 1887), met welk resultaat, is mij niet bekend"]; Godon, blz. 13 en vooral 42—46, plan van afschaffing der heerendiensten.

Kielstra I, blz. 329; dez. II, blz. 531—533; [blz. 584; dez. III, blz. 257; geldt hoofdzakelijk Sipirok], blz. 265.