is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarom de handei niet kon bloeien; het verdwijnen van allen handel na de evacuatie; blz. 363, wat er bij eensgezindheid en ijver nog wel te doen viel; Neum. ald. blz. 97—103, over handel; den weg, dien de handel volgt (en waarom juist dien weg); prijsopgave van vee en van verschillende artikelen; over maten en munten; over vroegere waardebepalingen; buffels en fictieve munten (tail, pa enz.), schaarschte van geld.

Industrie. Willer, blz. 359, noemt als handwerken voor mannen „wat timmeren en smeden";de vrouwen doen aan spinnen, weven, verven; in Dolok goede matten. Neum. v. blz. 73—77, wijst op achteruitgang. Vroeger was er een betrekkelijk belangrijke katoenindustrie; iets over weefsel; fraai vlechtwerk; aardewerk, o. a. fraaie drinkkannen (vg. van Hasselt, Pottenbakkerij); netten breien, ijzersmeden; goud- en zilversmeden worden niet gevonden.

E. Anthropologie.

Opmerking. Eigenlijk-gezegde wetenschappelijke gegevens (anthropologische metingen enz.) ontbreken ; uitgezonderd een 40-tal lengte-metingen. Toch zijn de gegevens bij Neumann niet geheel zonder beteekenis; wat Willer hieromtrent mededeelt, is reeds in Afd. V vermeld.

Overzicht der gegevens.

Neum. Pane iii, blz. 217—238, waar een karakteristiek gegeven wordt van de Bataks; als model zijn genomen de bergbewoners. De lichamelijke eigenschappen worden behandeld in blz. 217—224, die handelen over lengte, huidkleur, schedel-