is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. W. Volkmann. Hetzelfde (betreft Pangaloan c.a.)

Prof. Dr. H. H. Criglioli. Notes on the ethnographical collections formed by Dr. E. Modigliani.

Intern. Archiv für Ethnogr. Band VI, blz. 109 e. v.

Prof. Ch. A. van Ophuysen. Het leven der Bataksche vrouw. Lezing gehouden te Haarlem, v. h. Koloniaal Museum.

C. J. Westenberg. Bevolkingsstatistiek.

W. K. H. Ypes. Nota over Boven-Singkel en de Pakpaklanden. Tijds. Bat. Gen. Dl. 49, afl. 5 en 6.

TER PERSE:

Prof. Dr. W. Volz. Die Battaklander in Central Sumatra, (zal verschijnen in het „Zeitschrift für Erdkunde," Berlin).

IN BEWERKING:

Prof. Dr. W. Volz. Kaart der Karo-landen. 1 : 100.000 (gebaseerd op + 5000 peilingen, een paar honderd trigonometrische en meer dan 1000 barometrische hoogtebepalingen).