is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Angsburg.

(Zs. des hist. Vereins f. Scbwaben und Neuburg, V, S. 1—221. Uitgave der „Baumeisterrechnungen" door R. Hoffmann).

Geen stedelijk grondbezit vermeld.

Calbe.

(Geschichtsbl. f. Stadt u. Land Magdeburg, Bd. XVII, S. 128—149).

1470 „Recepta censuum" 24 seok 15 groschen (voor '/, uit huizen), geen 2 °/0 van alle ontvangsten.

Duisburg'.

(Pick's Monatschrift VI, S. 540—560).

1438 „der stad renthen" waaronder 10 huizen en eenige andere gebouwen, nog geen 5 °/0 van alle ontvangsten.

Groningen. (De stadsrekeningen van Groningen in de 16e eeuw ed. Blok).

Erven en huizen binnen ° 0 van

de stad. I totaal der

ontvangsten.

1526—27 171 R.G. 7 st. 5 pl. 2'/,°/0

1535—'36 211 R.G. 27 st. 4 pl. 1«/, 1548 305 R.G. 2l/4

De omvang van het stedelijk bouwterrein is toegenomen door het uitgeven als zoodanig van deelen van de „bourmande" in 1526—27 of kort daarvoor 43 perceelen.

De pachtsommen zijn verhoogd in den tijd van 1526—1548.