is toegevoegd aan uw favorieten.

Positief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edele Achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders en Raadsleden dezer Gemeente!

Edele Grootachtbare Heerbn Curatoren dezer Universiteit !

Hoog Geleerde Heeren Professoren!

Zeer Geleerde Heeren Lectoren en PrivaatDocenten !

WelEdele Heeren Studenten!

En Gij Allen, die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid vereert !

Zeer Geachte Toehoorders!

„Alleen positief recht — is recht". Sinds ruim eene halve eeuw handhaaft de rechtswetenschap deze stelling als een werkelijk jus quaesitum, na eeuwen langen strijd verworven. Niet zonder zelfvoldaanheid meent de jurist in deze uitspraak in nauwkeurige omlijning de grenzen van zijn wetenschappelijk arbeidsveld te hebben getrokken. Ze klonk als het doodvonnis over het oude natuurrecht; rechtsphilosophie stempelde ze tot eene onschuldige liefhebberij voor speculatief aangelegde geesten. Eene zekere rust trad de rechtswetenschap binnen: wat al theorieën hadden haar niet van hare kindsheid af voortdurend vergezeld en opgejaagd, die alle onweerlegbaar, met bijna mathematische zekerheid, grondslag, doel en bouw van recht en staat zouden aanwijzen en verklaren; de eene na de andere had