is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kramm, C. De Romaansche kapel te Nijmegen. De Navorscher, 1866, bl. 72; 137.

Scheers, J. H. A. Het Valkhof te Nijmegen. Beknopte beschrijving voor vreemdelingen bij een bezoek aan dit historisch wandelpark. Nijm. 1876, 12°.

— Verbeterde en vermeerderde uitgave. Nijm.

1901, 12". m. pl.

Vries, J. de, Beschouwing over de Karolingische kapel te Nijmegen. Met afb. Volksalm. voor 1883, ui tg. door de MJ. tot Nut van 't Algemeen.

Feenstra Jr., P. Het Valkhof en zijn nieuwe brug. Eigen Haard, 1886, N°. 42.

Plath, K. Nimwegen, ein Kaiserpalast Karl's des grossen, in den Niederlanden. Deutsche Rundschau, 21 Jahrg. H. I, 1895, s. 117.

— — Het Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen, met pl. Amst. 1898, 4Ü.

Weve, J. J. Beoordeeling van bovenst, werk in de Katholiek, D. XCV.

Schevichaven, H. D. J. van, Het Valkhof te Nijmegen. Nederl. Spectator, 1898, N°. 39.

Bespreking van Dr. Plath's werk.

— Dr. Plath's „Valkhof te Nijmegen". (Nadere bespreking.) P. Gr. N. C. 16 Oct. 1898.

Hermann, Der Palast Kaiser Carls des Grossen zu Nymwegen, Bonn, Jahrb. LXXVII. s. 88, m. pl.

Humann, G. Der Centralbau auf dem Valkenhofe, bei Nymwegen. Zeitschr. für christliche Kunst, 1892, N°. 9.

— — Ist die Kapelle auf dem Valkenhove zu Nimwegen von Karl des Grossen erbaut ? Zeitschr. f. christl. Kunst 1896 N" 2 & 4.

Weve, J. J. De Valkhof-Kapel te Nijmegen, naar aanleiding van de voorstellen tot restauratie van Dr. K. Plath. Overgedr. uit de Nieuwe Rott. Courant.

De Barbarossa-ruïne op het Valkhof te Nijmegen. De Architect, 12°. jaarg. afl. 5 en 6 (1901), m. pl.

Karei de Groote's paleiskapel op het Valkhof te

Nijmegen. De Architect, 13" jaarg. afl. 1 (1902), m. pl.