is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hogendorp, G. W. A. van, Reisje naar het Stadhouderlijk Hof te Nijmegen in 1787. Navorscher 1902, afl. 5.

i A. C. W. van, Dagboek van eene reis naar

Nijmegen in 1787. Bijdr. en Meded. der Ver. „Gelre". D. VII.

Schevichaven, H. D. J. van, Willem V op den Burcht te Nijmegen. Penschetsen uit Nijmegens Verleden. D. II. 1901.

W. G. v. R. [Roggen, W. Graadt van], Het Florabeeld op het Valkhof. P. G. en N. C. 27 Aug. 1905.

KERKEN EN KLOOSTERS.

In de Betouw, J. Kerken en godsdienstige gestichten te Nymegen. Nijm. z. j. 8°.

Meijer, G. A. Katholiek Nijmegen. Historische Bijdrage voor de vereeniging Oppidum Batavorum. Nijm. 1904 en 1905.

Bevat een geschiedkundig overzicht der kerken, kloosters en

godshuizen.

Schutjes, L. H. C. Kerkelijke Geschiedenis van liet bisdom 's Hertogenbosch. Nijmegen D. V. bl. 231. Dckmaat Nijmegen (van af 1672) D. III bl. 30.

Schevichaven, H. D. J. van, St. Geertruidsbergje en -kerk. Penschetsen. D. I. 1898.

— De St. Stephenskerk te Nijmegen.

Nijm. 1900, 8". m. pl.

Bergh, L. Ph. C. van den, De reliquien der collegiale kerk van St. Stephen te Nijmegen. Kist en Royaards Archief van Kerk. Gesch. D XIV. bl. 283 en Nijmeegsche Bijzonderheden, bl. 23.

Jonckers, R. H. Graadt, De graftombe der moeder van den laatsten Hertog van Gelderland. Geld. Volksalm. 1844.

Scheltema, P. H. De St. Stevenskerk te Nijmegen (Grafmonument van Catharina van Bourbon). De Opmerker. 14 Sept. 1895 m. pk

[Schevichaven, H. D. J. van], De gedenkplaat ter eere van Adolf, graaf van Nassau, in de Stephenskerk te Nijmegen,