is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meijer, G. A. De Dominicanen te Nijmegen, uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwgetij hunner vestiging te dezer stede, 1292—1892. Nijm. 1892, 8°.

Schevichaven, H. D. J. van, De Mariënburgsche Kerk. P.G. N. C. 11 Maart 1900.

Meijer, G. A. Iets naders over den Mariënburg. De Gelderlander, 25 Maart 1900.

R[ieber], De Kerk van het voormalig Klooster Mariënburg, te Nijmegen. Bouwk. Weekblad, 9 Juni 1901 m. pl.

Schevichaven, H. D. J. van, Het Gybenklooster en het Observantenklooster. Penschetsen uit Nijm. Verleden D. I.

Iets over het voormalige klooster der Tertiarissen van den H. Franciscus te Nijmegen. De Godsdienstvriend, tijdschr. voor Katholieken 1859 D. LXXXII.

Iets over het voormalig klooster der Minrebroeders Observanten te Nijmegen. De Godsdienstvriend. D. LXXXIV.

Programma der feestelijkheden bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe orgel in de kerk van den H. Franciscus, te Nijmegen, op Zondag 23 Dec. 1900. Benevens de tekst der uit te voeren werken.

Regulierenklooster. Hertog Karei vergunt het te Nijmegen gevestigde Regulierenklooster om land aan te koopen, ten einde meer personen te kunnen onderhouden en hun koor te vullen. (8 Juli 1531). Nijhoff, Gedenkw. uit de Geschied, van Gelderl. VI, N°. 1647.

Kindermoord gepleegd in het klooster Bethlehem te Nijmegen. Kist en Roijaards, Kerkel. Archief. V. S. D. IV.

Schevichaven, H. D. J. van, De Augustijnenkerk in de Begijnengas. Penschetsen D. III.

De Eenigheid. Penschetsen.

D. II.

Spronkshuis. Penschetsen.

D. I.

FJament, A. J. A. Lijst der burgers van Nijmegen, die in 1572 aan het Eerw. Kapittel van St. Stephanus en den magistraat aldaar een verzoekschrift richtten, om twee paters der sociëteit van Jesus toe te laten. Miscellanea Limburgensia, 36" jrg. 1900.

3