is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een belang stellend Nymegenaar. Eene Voorzegging. Nym. 1888. 8°.

Lt. Gen. Krayenhoff zou voorzegd hebben, dat de Krib of Keerdam voor de Z. W. punt van den bandijk te Lent, na verloop van tijd de verzakking der VVaalkade tengevolge zou hebben.

Schevichaven, H. D. J. van, De Poelen van Oud-Nijmegen. Penschetsen, D. I.

— — ______ — De Putten en pompen van

Oud-Nijmegen. Penschetsen, D. I.

Onze Molens. Penschetsen,

D. II.

— — — Nijmeegsch Bier. Penschetsen,

D. I.

— — — — — Wijnkoopers en wijndrinkers.

Penschetsen, D. I.

— — — — De Couranten te Nijmegen.

Penschetsen I.

— — — Oud-Nijmeegsche Almanakken.

Penschetsen II.

— — Nog een oude Nijmeegsche

Almanak. Penschetsen III.

— — — — — De plannen van Oud-Nymegen.

Penschetsen I.

— — — — De dierenwereld te Nymegen.

Penschetsen III.

— — — De oudere Sociëteiten van Nijmegen. Penschetsen, D. II.

Algemeene wetten en inrichtingen van het genootschap ten spreuke voerende Voorbeelden Trekken; opgericht binnen Nymegen, den 27 Maart 178G. Nym. CIOIOCCLXXXVI. 8°. Aria voor het vaderlands genootschap Voorbeelden Trekken; ter viering van het vreugdefeest den . . Juny 1795. Wijze: Leisje sliep in 't bosch in 't lommer. Met een „Vrijheidslied" op dezelfde wijze. 8°. z. n. of pl. Reglement van het vaderlandsch genootschap opgericht binnen Nijmegen onder de zinspreuk: Voorbeelden Trekken; over gezien en met de nodige verbeteringen op nieuw aangenomen den 17 Maart 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 8°.