is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rogge, H. C. De Toonkunst te Nijmegen. Tijdschrift der

Vereeniging v. Toonk. 1901.

Naamlijst der ordinaire en extraordinaire leden van het muzykgezelschap te Nijmegen (1839-1840). Opgerigt den 23 Januarij 1818.

Later Stads-Concert genoemd.

Reglement voor de Zangvereeniging [Polyhymnia]. Nijm. 1830, 8°.

Weve, J. J. Nijmeegsche Architectuur van vóór 1600. Bouwk. Tijdschr. IX, m. pl.

[— —] Het oude geveltje afkomstig uit de Hezelstraat,

thans gemetseld in de binnenplaats van het Stadhuis. Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen. Uitg. der M«. tot Bevord. van Bouwk. 1885. pl. 135, 136. - - - - Wat Nijmegen den architect voor merkwaardigst biedt. Bouwk. Weekbl. 1887.

Mes, G. Nijmeegsche Kunstenaren. Geld. Volksalm. 1889. Poll, W. van de, Nijmeegsche schilders. Archief voor Nederl.

Kunstgesch. D. VIL — — — De magistraat van Nijmegen in betrekking tot de schilderkunst aldaar. Geld. Volksalm. 1893. De Nijmeegsche Parken. Gelderlander 6 Oct, 1901.

Goris, L. In Nemus urbanum Noviomagense, quod Vitellinum vulgo dicitur. Farrago Carminum abortivorum. Noviom. 1645. 4°.

Vijf epigrammeD, achter zijn Commentat. ad Consuetud. Velav.

Poll, W. van de, De Saltzburger emigranten te Nijmegen en

in het land van Kadzand. P. G. N. C. 22 Oct. 1898. Kuffeler, J. C. T. van der Meer van, Een reisgelegenheid tusschen Nijmegen en Dusseldorp in de 17e eeuw. Geld. Volksalm. 1898.

Roggen, W. Graadt van, Per beurtman van Nijmegen naar

Rotterdam, in 1783. Penschetsen III.

Schevichaven, H. D. J. van, Vrijgeleide voor heidens, gegeven door den magistraat van Nymegen, in de 15e eeuw. Bijdr. en Meded. van „Gelre" D. I.

Kuffeler, J. C. F. van der Meer van, Guillaume Soudan. Tijdspiegel, 1890.