is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hasselt, J. van en Koning, J. de, Ontwerp tot verbetering van de waterlossingen van het „Rijk van Nijmegen" en van „Maas en Waal". Ingezonden'aan het bestuur van het Waterschap, 13 Jan. 1883. Nijm. 1883, f°.

Fijnje, H. F. Beschouwingen over de aanwending van stoomgemaal tot verbetering der waterlossingen in het Rijk van Nijmegen. Nijm. 1884, 8°.

Placaet ende Ordonnantie op de jacht in 't Ryck van Nymegen (6 Nov. 1651) Grt. Geld. Plactb. II, 373.

Publicatie op de jacht in het schependom. Nijm. 1658, in plano.

Ordonnantie by borger-meesteren, schepenen ende raedt der stadt Nymegen beraamt, op 't stuck van de jacht in dezer stadt schependom Nym. 1658 4°. 8 bl. goth. lett.

Ordre op de jacht in 't schependom (25 july 1700) Nym. 4°. 8 blz.

Reglement en ordre op de wildbane en jagt, in het schependom van Nymegen (19 Sept. 1731). Nym. 1731. gr. 4°. 4 blz.

Hermans, C. R. Burgten en oude gedenkstukken in 't arrondissement Nymegen. Mengelingen, II.

Montenberg D. G. Nijmegen en omstreken, in wandelingen; met afbeeldingen van Oud-Nijmegen, platen, plattengrond en wandelkaarten. 1898, gr. 4°.

Uit de Geschiedenis van het schependom. De Gelderlander 13 Aug. 1905.

Schevichaven, H. D. J. van, De Landweer. Penschetsen I.

Bidkapellen buiten onze stad.

Penschetsen III.

— — De Calvariënberg en de Zeven

Kruisen. Penschetsen I.

— —■ — Het Gybenklooster, het Observanten klooster en de Bokking-huisen. Penschetsen I.

— De Hoofdberg en Hoofdkuilen.

Penschetsen I.

De Schoenmakershaven. Penschetsen II.

De Winsseling. Penschetsen III.