is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEIJER, J. reehtsgeleerde, 1566—1622, Aa 224.

MERA, A. DE, (van der Mere), godgeleerde f 1505, Meijer,

Dominik. Klooster, te Nijm., bl. 51.

MULLER, C. F. componisten toonkunstenaar, geb. 1696. Aa350. NIJLEN, A. godgeleerde; laatste bisschop van Groningen, f 1608, Aa 119.

NIJMEGEN, A. VAN, Kunstschilder, Navorscher 1863, bl. 309; Kobus en de Rivecourt. Biogr. Handl. d. Nederl. II. 439; Immerzeel, Holl. en Vlaam. Schilders II. 272.

— — — E. VAN, Kunstschilder, 1667—1755. Aa 130.

— — — J. VAN, verluchter, 15'. eeuw Meijer. Dominik. klooster, bl. 54.

— — — S. Kunstschilderes. Aa 130.

— — — T. VAN, Kunstschilder Aa 130.

NOORT, A. VAN, 16e eeuw. Guicciardini noemt hem den uitvinder der kunst om „christallijn" te bakken en te verven. Guicciardini, Beschrijvingh (1617.) blz. 128.

NOODT, G. rechtsgeleerde, 1647—1725, Aa 90.

ORTGEN, A. beroemd glasschilder 15*. eeuw. Geldenhauer's

Collect. ed. Prinsen, p. 73.

ROMBORGH, Kunstschilder 18". eeuw. Aa, 136.

ROUKENS, J. M. rechtsgeleerde, geb. 1702. Aa 158. W. Burgemeester, enz. f 1705. Aa 157.

— A. A. Autobiogr. Aanteekeningen. Bijdr. en Meded.

van Gelre D. VI. *)

SANDBECIIIUS (van Sandbeeck) D. wis- en sterrekundige

16". eeuw. Aa 31.

SCHONCK, E. J. B. rector, dichter en prosaschrijver, 1745— 1821, Aa, 123.; A. G. v. C. Iets over E. J. B. Schonk, Geld. Alm. 1851. Staats Evers, Iets over Mr. E. J. B. Schonck benevens enkele zijner onuitgegeven gedichten. P. G. N. C. 5 Nov. 1893.

SELLIUS, B. graveur, 16". eeuw. Aa 188.

SMETIUS, J. predikant en oudheidkundige, 1599—1651, Aa235; Kist en Roijaards Archief voor Kerk. geschied. IV, bl. 119.

FIL. predikant en oudheidkundige, 1636--1704, Aa236.

SMIT, H. of SMIT, J. godgeleerde, 1639—1710 Aa 242.

*) Voor andere leden van dit geslacht z. v. d. Aa. Biogr. Wb. in voce.