is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den aanvang der voordrachten welke voor u gehouden zullen worden in een belangrijk onderdeel der Algemeene Hygiëne, n.1. de Bedrijfshygiëne, is er aanleiding te over in eenige algemeene beschouwingen te treden. Want het is een feit, dat met dankbaarheid geconstateerd mag worden: deze voordrachtenreeks is geboren uit de groeiende belangstelling waarin de Sociale Hygiëne, in het bijzonder de Bedrijfshygiëne, zich ten onzent begint te verheugen. Dat deze cursus is op touw gezet, is georganiseerd door eene vereeniging van ingenieurs, van mannen, die in de praktijk aan den lyve gevoeld hebben, wat hun in dit opzicht bij de opleiding ontbroken heeft, is een gebeurtenis die zeer duidelijk demonstreert de behoefte welke bestaat aan onderwijs in deze vakken.

Den toekomstigen ingenieur, den technoloog, den aspirant-inspecteur van den arbeid wordt zoo volledig mogelijk geleerd de oplossing der moeilijke technische vraagstukken die hij in zijn later leven ontmoeten zal. Hij leert fraai de constructie van bruggen, den aanleg van wegen, de ontginning van mijnen, de wettelijke