is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoeienis, arbeid bij kunstlicht, nachtarbeid etc.

Den leiders van het bedrijf moeten bekend zijn de verschijnselen der voornaamste beroepsvergiftigingen, de gevolgen van den arbeid bij overmaat van wateren waterdamp. Op den duur moet tot de legenden behooren, een feit als ik bij het bezoeken van fabrieken en werkplaatsen constateerde, dat een fabrikant van lakken te goedertrouw meende, dat terpentijndampen „gezond" waren om in te ademen, en niet vermoedde dat er samenhang was tusschen het feit dat de urine van een jong arbeider naar viooltjes rook en tevens eiwit bevatte en de opname van terpentijndamp in het lichaam via de longen. Zoo hoorden wij ook met verbazing de theorie van den eigenaar van eene groote leerfabriek, dat het miltvuur veroorzaakt wordt door de kalkbaden, terwijl een ingenieur in een superphosphaatfabriek, waar groote hoeveelheden fluorwaterstof en phosphaatmeel de atmosfeer verontreinigden, de stelling verdedigde, dat deze stoffen onschadelijk waren, tenminste geen kwaad aanrichtten.

Deze onvoldoende kennis van zaken verleidt den bedrijfsleider vaak tot het uitspreken van een vluchtig oordeel, onbewust hiertoe aangezet door het psychologisch zeer goed te verklaren verlangen, niet gaarne het verwijt te moeten hooren, dat zijne industrie de gezondheid zijner werklieden benadeelt. Het vluchtig oordeel houdt gewoonlijk in: ons bedrijf is gezond, onze werklieden worden stokoud, en bij uw bezoek worden een paar arbeiders vertoond, die tientallen van jaren in de