is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoord - Een - op de vraag va» Mr. J. van Kuijk: «oe mogen de belastingen zijn? door een' kiezer [C. Metzelaar]. Amsterdam 18oo. 8 .

Anneltere (Adr. Will. van), Het staatsregt in Nederland vooral met ' betrekking tot de kerk, e.i de handelingen der regering ten opz.gte der afgescheidenen, nader toegelicht. s Gravenhage enz. 1837. 8 .

Arbeidswet - De Wet van 5 Mei 1889 (Stbl. 48), houdende bemalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van ieuerdiee personen en van vrouwen. Met ml. en aant. door II. Goeman Bokgesius. Met suppl. (1 bd.) Sneek 1889, 90. 8 .

Arbitration the American principle. Being the opimons of many

eminent leaders in thought, religion and 8tatecraftonthe_ International Treatv of Arbitration between Great Bntain and the United States, given' through The New York World. New York 1897. 4 .

Armen — De Engelsche - en de Ned. Maatschappij van Weldadigheid. Uit het Eng. Amsterdam 1830. 8°.

Arndt (Ad.), l>as Staatsrecht des Deutschen Reiches. Berhn 1901. 8".

Anidt (Theod.), Die Religion der Sozialdeinokratie. Leipzig 1892. 8

Arildts (Ludw.), Juristische Encyklopiidie und Methodologie. 2C Anfl. München 1850. 8°.

Arildts (Ludw.), Lehrbuch der Pandecten. 2e Aufl. München 1855. 8 .

Arnould, On the law of marine insurance. Gth ed. by Dat. Maci.achlan 2 vol. London 1887. 8°.

Arrêté relatif aux douanes de la Belgique, etc. Liége 1814. 8'.

Art. 243 der Gemeentewet en de aequivalents-belasting te Amsterdam. Amsterdam 1875. 8°.

Wlirott (P F), Das Universitatsstudium und insbesondere die Aus'bildung der Juristen in England. Nebst Anh.: Yorschlage zur Hejorm der juristischen Ausbilduug in Deutschland. Hamburg 188/. 8 .

Asmodée [Joh. de Vries], Een Haagsch oude-jaars avond-partijtje, waarop <?roote mannen zich aanstellen als kleine kinderen. Luimige scherts en verschrikkelijke ernst. 2° dr. Amsterdam 1854. 8 .

Asmodée [Joh. de Vries], Van Hall weêr aan 't laadtje. Oud en nieuw. Amsterdam 1854. 8°.

Asser (C.), De telegraphie in hare rechtsgevolgen.'s Gravenhage 1807 8 .

Asser (T. M. C.), Wet en praktijk. Aanteekeningen. I 111. s Gravenhage 1894, 95. 8°.

Assil (Jacaré), Hrazilian colonization from an European point of view. London 1873. 8°.

Atkiusoil (Enw.), The industrial progress of the nation.^Consumption limited, production unlimited. New \ork etc. 1890. 8 .