is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ifls vi».ir liet Wetboek van Strafrecht. Dordrecht 1880. 8°.

GielkeilS (Eu.). La libertc individuelle. ... toni. Bruxelles etc. 1901— . 8°.

(«ierkt' (Jut.), Uie Gesehichte des deutsehen Deichrechts. ... Te. Breslau 1901— . 8°.

Unteisucli. mi' dcutselicn Sl;t:ils- unü Reilitsgcscli., 03.

(iilli'S «le Pélieliy (€11.), La régime du travail dans les principaux ports de mor de 1'Europe. Louvain etc. 1890. S .

(;la(lstone (\V. E.) — A correct report of the speech of — 0:1 proposiug tlie lrish Land Bill, Febr. 15 1870. Londen 1870. 8°.

Mildst0111' (W. E.), The tinancial statement of 1861. London 1801.8°.

(.ImlstollO (W. E ). The fiuaueial statement of 1805. London 1805. 8°.

(.Iiidstime (Wilt.. Ew.), Speeches 011 great questions of the day. London 1870. 8°.

GlilllstOlIC (W. E), Speeches 011 parliamentary reform in 1SG0. With app. London 1800. 8°.

OludstoilC 51- P. (The 1U. Hon. W. E.). Cartoons from the collection of //Mr. Punch." London 1878. 4°.

(■hldstone (The Kt. Hou. Wilt.. Ew.). From Judys point ot view, as shewn in her cartoons during the last ten years. London [1878], 4'°.

(ilt'H-lliliilll (J. Gr ), Opmerkingen over den politieken toestand van het oogeublik. Bede. Amsterdam 1S91. 8°.

(ilicist (Kui). von), l)ie nationale Bechtsidee von den Standen und das preussische Dreiklassenwahlsystem. Eine sozial-historisclie btudie. Berlin 1891. 8°.

Goeschcil (Jou. Euiujjii. Lvdw.), Vorlesungen iiber das gemeine Civilrecht. Herausgeg. von Ai.br Eiixleben. 2° Autl. 5 Ahth. (3 Bde.) Gültimren 1813. 8°.

Ijoldsolllllidt (L.), System des Handelsrechts init Einschl. des \\ eehsel-, See- und Versicherungsrechts ira Grundriss. 2" Aufl. Stnttgart 1889. 8 .

(ioldscliiiiidt (Paul), Prasident Lette. Gedachtnissrede. Hamburg 1899. 8'.

Satnml. gomoinverst. wiss. Voitr. N. F. XIV, 328.

Goltstfiil (W. van), Troonopvolging. Een ongevraagd advies. 'sGraveuhago 1887. 8°.

Cioltstcill (W. van), Het vaststellen der Indische begrooting bij de wet. 'sGravenhage 18GL 8°.

(•OllllK'ilUV (Ed.), La notion juridique du fonds de commerce. Paris 1902. 8°.