is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haillteville (P. de), Les institutions représentativcs en Autriche. Paris etc. 18G3. 8°.

Heemskerk (Abm.), Het crediet alleen kan den Staat behouden, of onderzoek naar de middelen ter verbetering der financiën. 2 stn. Amsterdam 1843. 8°.

Ileiili (H. J. van der), Gemeente-belastingen. Brief aan J. L. de Bruyn Kops. Amsterdam 1804. 8°.

Heiueccius (Jo. Gottt..), Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum. Ab emblematibus liberata, etc. Kd. 2* quam cur. Chbist. GoTTii. Bienerus. Lipsiae 1815. 8'.

lleilieccillS (jo. Gottl.), Elementa juris civilis secundum ordinem Pandectarum. Ed. 4a. 2 tom. Amstelaedami 1710. 8°. — Cum ett.

Heiueccius (Jo. Gottl.), Ilistoria juris civilis Bomani ac Germanici, qua utriusque origo et usus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur, etc. Ed. nova stud. Joan. Dan. Ritteri. Lugduni Bat. 1748. 8 .

Ileilieniitllll (Eranz), Der Richter und die RechtspHege in der deutscben Vergangeubeit. Mit Abb und Beil. Leip/.ig [1900], 4Ü.

Monographion zur deutsclicn Kulturgescli., IV.

Ileilisius (J. H. A. M.), Belasting op bedrijft- en andere inkomsten. Leiddraad voor belastingplichtigen. Utrecht 1804. 8°.

lleise's Handelsrecht. Frankfurt a. M. 1858. 8°.

Heldring (B.), Koloniaal beheer. Amsterdam 1S68. 8 .

Heldring1 (O. G.), Noodkreet over de belasting op het gemaal en den hoogen prijs van liet brood. Amsterdam 184(5. 8 .

Ilelfert (v.), Zur Reform der rechts- und staatswisseuschaftlichen Studiën an den österreichischen Uuiversitaten. W ien 1888. 8 .

Ilélie (faiïst), Traité de 1'action publique et de 1'actiou civile, résultant des crimes, délits ct contraventious, préc. de 1'histoire de la procedure crimiuelle. Ed. augm. en Belgique par J. S. G. Ntfels. Bruxelles etc. 1853. gr. 8°.

Heil» (O. G.), l)n régime constitutionnel dans ses rapporls avee 1 etat actuel de la scieuce sociale et politique. 3" cd. Bruxclles etc. 1849 8 .

Hemelt (F. Junius van), De uitbesteding van de suiker-contracten op Java, door .1. D. Fransen van de Putte, beschouwd. Amsterdam 1SGO. 8 .

lleilllV (Car.), Opmerkingen naar aanleiding van het Ontwerp van //Ongevallenwet 1898." Zutphen 1898. 8 .

Ileiii'ioii de 1'ansey, De 1'autorité judiciaire en Erance, suiv. de la compétence des juges de paix. Bruxelles 1830. 8'.

Ilcnrioil <le l'ansey, De 1'autorité judiciaire dans les gouvernements monarchiques. Paris 1810. 8°.