is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hlaseiis (J. A.), De bijhouding van het bevolkingsregister, hoofdzakelijk in de kleinere gemeenten. Heusden z. j. 8°.

Kleiiisclirod (E.), Ueber die prozessualische Consunition und die Bechtskraft des Civilurtheils. Leipzig 1875. 8°.

Kleilisclirori (G. E. Em.)> Ueber L. 27. Dig. de rebus creditis mit bes. Beziehung auf Darlehen an Geuieinden nach röniischem Hecht. Jlabilitationsschr. Heidelberg 1851. 8°.

lileillllie (Max), Die volkswirtschaftlichen Anschauungen David Hnme's. Jena 1000. 8°.

Samml. nationalöko». u. slatist. Abh., XXV.

Kleij (Th.), //Misbruik van gezag." Een beroep op de volksvertegenwoordiging in Ned. Z. pl. 1892. 8°.

lililliratll (Henhi), Travaux sur 1'liistoire du droit francais, Bee., mis en ordre et préc. d'une pref. par L A. Warnkoehjo. Av. carte. 2 torn. (I vol.) Paris etc. 1843. 8°.

ItliH'ppel (P.), Staat und Gesellscbaft. Gotha 1887. 8°.

Klliip (C. Eeeltkg), De wet op het faillissement en de surséance van betaling. Eenvoudige uiteenzetting benevens tekst der wet en reg. Sn eek 1894. 8'.

Koelller (Osw.), l)er sozialdemokratische Staat. Grundzüge einer muthinasslichen ersten Form sozialdemokratischer Gesellschafts-Yerfassung usw. Mit graph Darst. Nürnberg 1891. 8°.

Koetsveld (C. E. van), De Internationale en de Commune. Twee tijdperken. 2r ui tg. 's Gravenhage 1872. 8".

Kohier (J.), Das Hecht als das Lebenselement der Völker. Yortr. Würzburg 1887. 8°.

Kok (G. L.), l)e beruchte Tandjong-Priok kwestie en haar gevolgen. Amsterdam 1899. 8°.

Kolh (G. Eli.), Haudbuch der vergleiehenden Statistik, der Yölkerzustands- und Staatenkunde. 5ü Aufl. Leipzig 18G8. 8°.

Koniiij>' (Jao. de), Belangrijke zoo crimineele als civile procedures en decisien wegens de al of niet verantwoordelijkheid eenes tweeden notaris, ter zake van het medeteekenen van grossen van acten. Dordrecht 1819. 8°.

Koning' of Koningin over ,lava? Grondwet of dwingelandij in Nederland? Door een Oost-Indisch ambtenaar. Leiden 18G9. 8°. A. G.

Koo]llllilllS (S.), Het notariaat in Friesland vóór 1811 Leeuwarden 1883. 8°. — Met pl.

KoopillilliS (\V. Cnooi') en Hiiio Bkijerman, Algemeen stemregt behoudens maatschappelijke orde. Amsterdam 1818. 8°.